SMART

De europæiske nærmarkeder udgør et vigtigt fundament for mange mellemstore danske virksomheder. De har en meget stor del af deres omsætning på netop disse markeder og har ikke, som mange større virksomheder, fået opbygget markeder udenfor Europa. I 2011 gik 64,1% af Danmarks samlede eksport til EU.

Kata Fonden startede i 2013 projektet SMART, med formål at finde en løsning på virksomhedernes udfordring.
Projektet blev afsluttet i 2017.

Markedsudfordringer

De europæiske nærmarkeder er ramt af stagnation med en forventet BNP-vækst i Tyskland på 0,6% i 2013 og 0,9% i 2014. På BTB-markederne mærkes et stigende pres på at levere høj nytte til en lavere pris. Danske virksomheder peger på vanskeligheden ved at slippe den gængse innovationsmetode, der har fokus på at frembringe bedre (og dyrere) produkter. Derfor mangler virksomhederne produkter i porteføljen, der kan fastholde markedsandelen.

 

SMARTprodukter kan være løsningen

SMART produkter står for højere værdi og lavere pris. Disse udvikles gennem værktøjer fra bl.a. den Indiske Jugaad innovation, der ved at opstille begrænsninger inspirerer virksomhederne til at tænke anderledes. Baseret på en grundlæggende kundeforståelse udvikles produkter ud fra ”design-to-customer-value” herunder ved eliminering af elementer, kunder ikke tillægger værdi og opgradering af elementer der har stor værdi.

Interviewundersøgelse

Kata Fonden gennemførte i oktober og november 2013 en interviewundersøgelse af 25 mellemstore danske eksportvirksomheder.
Igennem samtalerne blev kortlagt hvilke udfordringer, virksomhederne står overfor på eksportmarkederne, og hvilke metoder og strategier, de har benyttet for at imødekomme konkurrencen.

Virksomheder med en årlig omsætning mellem 100 og 2.000 mio. kroner, en stor eksportandel, produktion af egne designs og serieproduktion var udvalgt.

Undersøgelsen viste, at alle virksomheder genkendte den grundlæggende problemstilling som er udgangspunktet for SMART-projektet: At der er stigende efterspørgsel for løsninger, der leverer mere værdi til kunden uden at belaste prisen. 

Højere værdi, lavere pris, større indtjening

SMART har til formål at udvikle billigere, enkle, og samtidig pålidelige produkter, der passer til prisfølsomme markedssegmenter i de europæiske nærmarkeder – de nærmarkeder, der er afgørende for mange mellemstore danske virksomheder.

SMART er en intelligent tilpasning og udvikling af produkter der matcher ændrede behov i Europa, herunder priskrav. Kundernes behov skal rammes præcist, så kunderne ikke betaler for noget de ikke værdsætter.

SMART repræsenterer et nyt mind-set da formålet ikke blot er at gøre eksisterende produkter bedre og billigere at fremstille. Formålet er, med udgangspunkt i en forståelse af kunderne, at vurdere, hvordan produktelementer kan fjernes, reduceres, opgraderes eller nyudvikles for at ramme kundebehovene bedre end konkurrenterne.

SMART har til formål at styrke virksomhedernes konkurrencekraft i de segmenter de allerede er i og har ikke til formål at udvikle low-cost produkter til den laveste ende af markedet. 

Begrebet SMART benyttes som betegnelse for:

a) projektet 

b) den innovationsmetode der skal udvikles

c) de nye produkter virksomhederne udvikler gennem metoden.

 

Udvikling i praksis

Målsætningen for projektet var at afprøve og anvise en generel metode til at udvikle SMART-produkter i et samarbejde med 5 mellemstore danske virksomheder. Hver virksomhed skulle frembringe mindst et eksemplarisk SMART produkt i en første fysisk prototype, der leverede den ønskede kundeværdi.

Hvert produkt blev ledsaget af en business case, der sandsynliggjorde at løsningen ville bidrage til at fastholde (og udbygge) markedsandelen på nærmarkederne og dermed også udvikle konkurrenceevnen i forhold til indtrængere fra særligt Asien.

Målgruppen udgjorde ca. 200 mellemstore virksomheder med en industrieksport på anslået 100 mia. kr. til nærmarkederne.

SMART - et projekt i partnerskab

SMART-projektet blev udviklet og finansieret i et partnerskab mellem Kata Fonden og Industriens Fond. Kata Fonden har fokus på at fremme ny viden om læring, og den fungerer som en projektfond der udvikler og driver projekter, som finansieres af andre. Industriens Fond fokuserer på at støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter, der kan styrke dansk erhvervslivs, især dansk industris, konkurrenceevne. Dermed er der lagt op til en naturlig arbejdsdeling mellem de to fonde.
Begge fonde arbejder almennyttigt og stiller projektets resultater til rådighed for almenheden.

Projektet står idémæssigt i sammenhæng med projektet Suitable for Growth, som ligeledes drives af Kata Fonden i partnerskab med Industriens Fond. Suitable projektet har fokus på danske virksomheders konkurrenceevne på de fjerne eksportmarkeder i de østlige vækstlande, hvorimod SMART projektet drejer sig om konkurrenceevnen på de nære eksportmarkeder – i en erkendelse af, at de nære markeder er afgørende for virksomhedernes bestand på kortere sigt.

Læs mere i projektets manual og booklet.

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179