Slut med 45 minutters matematik og dansk

16. august 2018

Læs hele indslaget på dr.dk 

De danske skoleelever mødte mandag ind til et nyt skoleår, men på Kvaglundskolen i Esbjerg og Sønderskov-Skolen i Sønderborg er dagene markant anderledes for en række af eleverne. De to skoler er de første af fire i LEAPS-initiativet, hvor al undervisning sker gennem projektbaseret læring. Målet er at styrke børn og unges naturfaglige kompetencer og evner til at arbejde på tværs af fag.

- Børn og unge skal rustes endnu bedre til fremtiden, og det skal være endnu tydeligere for børnene, hvorfor de skal lære, det de skal. Det vil vi starte med gennem en række innovative modelskoler, der kan inspirere andre skoler i landet, fortæller projektleder i Kata Fonden, Jesper Ingerslev, til P4.

På Sønderskov-Skolen har lærere og elever været i gang med LEAPS i et helt skoleår, mens Kvaglundskolen har været gennem et træningsår, hvor lærerne har fået viden og redskaber, så de blandt andet bedre kan arbejde tværfagligt og undervise via projektbaseret læring.

Undervisningen skal i højere grad handle om problemstillinger fra elevernes dagligdag. Relevante fag bliver inddraget, hvor det giver mening, og det er meget positivt, forklarer uddannelsesforsker, Per Fibæk Laursen, professor på Aarhus Universitet, til P4.

- Det er positivt, at man vil gøre undervisningen mere aktualitets- og virkelighedsorienteret og få den til at handle om udfordringer og problemer, der er samfundsrelevante. Det kan komme eleverne til gode og spiller godt ind i de tanker, vi lige nu har om dannelse, siger han.

Fire skoler er i første omgang indlemmet i LEAPS-familien. De to første, Sønderskov-Skolen i Sønderborg og Kvaglundskolen Signatur i Esbjerg, underviser allerede projektbaseret og gennem LEAPS-principperne på udvalgte årgange. I Kalundborg og Køge Kommuner forbereder lærerne på henholdsvis Skolen på Herredsåsen og Herfølge Skole sig på at overgå til den nye læringsform.

På skolerne overgår alle elever ikke til projektbaseret læring på én gang. I løbet af tre skoleår skifter alle årgange fra traditionel fagopdelt undervisning til projektbaseret læring.