Skolen i Videnssamfundet

Kata Fondens formål med projektet var at undersøge, hvordan vi kan gentænke grundskolen, så læringen kan finde sted i omgivelser, der giver størst mening og værdi for skolens brugere og samfundet i bredeste forstand.

Projektet blev afsluttet i 2010 og erfaringerne lagde grunden for blandt andet projektet Fremtidens UndervisningsFacilitet.

Udfordring af traditionerne

Projektet ville udfordre den traditionelle måde at tænke skole på, og komme med konkrete bud på, hvordan man kan bringe skolen ud i samfundet og samfundet ind i skolen.
Skolen er tænkt ud af et industrisamfund, og afspejler forrige århundredes ambition om, at skolen skulle producere ”ensartede” elever, der kunne indgå i industrialderens funktionsopdelte produktionsapparat. I dag har vi et andet behov. Det moderne videnssamfund efterspørger elever med stærke tværfaglige og fleksible kompetencer, der kan omsætte viden til løsninger, og som kan klare sig i en global konkurrence på kreativitet, innovation og foretagsomhed. Det stiller nye krav til skolerne.

 

Projektet lokaliserede følgende idealer for fremtidens skole:

  • At skolerne skal integrere de uformelle læringsmiljøer i undervisningen.
  • At skolerne skal prioritere den praksisnære undervisning, som afsæt for den autentiske og dybe indlæring, hvor teori og praktik integreres. Hermed vil elever lære hvordan de skal bruge deres viden i relevante, samfundsmæssige situationer.
  • At skolerne skal arbejde på tværs af fagskel, lektioner og funktionsopdelte organisationskulturer til fordel for et sammenhængende læringsforløb for eleven.
  • At skolerne skal genindtage en central samfundsposition og inddrage eksterne ressourcer, kompetencer og aktører fra det omkringliggende samfund.

Vi afsøger mulighederne for at tænke de formelle og uformelle læringsmiljøer sammen og understøtte en praksisnær undervisning, hvor eleven skal opnå en oplevelse af mening, sammenhæng og betydning gennem indgåelse i et fællesskab.

I samarbejde med skolens brugere ønsker vi med projektet at komme med konkrete, afprøvede eksempler på, hvordan undervisningen i grundskolen kan gøres praksisnær og i fællesskab afprøve, hvordan man kan omsætte projektets idealer og udfordringer i praksis.

 

Projektet affødte følgende tre spor:

SATELLITTEN: det uformelle læringsmiljø: Ved at oprette en læringsfacilitet ude i et uformelt læringsmiljø vil skolens aktører få en oplagt ramme for praksisnær undervisning.

NABOSKABET: åbne skolen op over for nærområdet og styrke de nære relationer i elevernes hverdag, der rækker ud over skolens tid og rum. Der sættes fokus på sociale relationer og udnyttelse af de lokale potentialer.

LABORATORIET: for praksisnære fysiske faciliteter: Landets skoler står over for en gennemgribende renoveringsindsats. LABORATORIET vil flytte ud til skolerne og afprøve nye løsninger for, hvordan skolerne kan åbne sig op og inddrage omverden og de uformelle læringsmiljøer i de fysiske faciliteter.

De tre spor henvender sig til mellemtrin og i udskolingen, og er efterfølgende tænkt ind i projektet Fremtidens Undervisningsfacilitet. 

Projektet blev støttet af Egmont Fonden.

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179