Overvågningens Dilemma

Med udgangspunkt i den øgede digitalisering udviklede Kata Fonden et nyt undervisningsforløb, som havde til formål at åbne de unges øjne for, hvad naturvidenskab også er. I materialet skal eleverne bl.a. tage stilling til hvilke spor de efterlader sig, når de er på internettet eller taler i mobiltelefon.
Projektet resulterede i et undervisningsforløb målrettet 8. – 10. klasse samt gymnasiale uddannelser.

Projektet blev afsluttet i 2010.

Baggrund og behov

Evalueringer af danske skoleelevers kompetencer op mod 2010 viste, at det er nødvendigt at udtænke nye undervisningsformer for de naturfaglige fag. Kendskabet til, og undervisningen i naturfag bør udvikles; set fra lærernes synsvinkel betyder dette et øget behov for inspiration og konkrete værktøjer til den naturfaglige undervisning.

Med udgangspunkt i dette behov udviklede Kata Fonden undervisningsforløbet, Overvågningens Dilemma. Forløbet giver eleven mulighed for at arbejde med:

  • sin evne til at analysere en given situation / et givent problem
  • formulere en problematik
  • løse et problemet gennem kreativ tænkning og opfindsomhed

 

Vi ved, hvor du er!

Undervisningsforløbet, Overvågningens Dilemma, var en del af et projekt, der bidrog til udviklingen af nye undervisningsformer for natur og teknik og til at bygge bro mellem de formelle og uformelle læringsmiljøer. Målet var at medvirke til, at undervisningsniveauet og metoderne i naturfag højnedes.

 

Om Undervisningsforløbet

Vi overvåger som aldrig før. Vi bliver set af mange overvågningskameraer hver dag, og vi efterlader spor, hver eneste gang vi bruger dankort, søger på internettet og taler i mobiltelefon. Overvågning foregår mere intensivt, mere i det skjulte og mere raffineret.
Overvågning er med andre ord noget, som berører os alle, og som vi alle bør forholde os til.
For hvor går grænsen for, hvad vi vil være med til, og hvad der teknisk er troværdig overvågning? Det er nogle af de spørgsmål, som undervisningsmaterialet satte fokus på.

Undervisningsforløbet blev lanceret i foråret 2009, og er udviklet under Kata Fonden i projektet "Fremtidens Undervisningsfacilitet".

Fremtidens undervisningsfacilitet

Overvågningens Dilemma var en del af projektet, Fremtidens Undervisningsfacilitet, der skulle medvirke til, at undervisningsniveauet og metoderne i naturfag højnes. Projektet trak på såvel national som international viden og erfaring, og byggede på et stærkt fagligt netværk, der blandt andet tæller Howard Gardner og Svein Sjöberg.
Projektet blev støttet af Egmont Fonden.

 

Samarbejdspartnere

 

  • Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet
  • Center For Interactive Spaces (Aarhus Universitet & Arkitektskolen, Aarhus)
  • Syddansk Universitet
  • Danmarks Radio

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179