NyNaturfag

Kata Fondens projekt NyNaturfag tog afsæt i det tidligere projekt Fremtidens Undervisningsfacilitet, som havde resulteret i et konkret indretningskoncept, som favner udforskende og eksperimenterende naturfaglig læring, samt af mange måder at lære på.

Erfaringer herfra er efterfølgende brugt til, i samarbejde med skoler og kommuner, at indrette mere end 200 naturfagslokaler på skoler rundt i hele landet. Projektet blev afsluttet i 2018 og overdraget til Højer Møbler.

Om projektet

Projektet NyNaturfag havde til formål at øge grundskoleelevernes interesse for naturfagene ved at bidrage til en forbedring af grundskolernes naturfagslokaler, og dermed naturfagslærernes vilkår for at skabe god, spændende og involverende undervisning.
Erfaringer viser, at man ved at ændre de fysiske rammer for naturfagsundervisningen kan gøre elevernes interesse for faget større.

Konceptet

Konceptet, der er udviklet af en gruppe lærere, forskere og naturfagsformidlere, blev afprøvet ved at ombygge en gammel lade til et naturfagshus, Fremtidens Undervisningsfacilitet.

I foråret 2012 fik en række skoleklasser undervisning i huset med deres egen lærer, mens forskere observerede indretningens betydning for elevernes engagement og interesse i undervisningen.

Resultaterne var positive. Udsagn fra elever og lærere viste, at de anderledes omgivelser gav læreren mulighed for en mere varieret undervisningsform, som eleverne fandt mere spændende og relevant end den undervisning, de oplever i deres vante naturfagslokaler.

Afprøvningen var grundlaget for, at Kata Fonden efterfølgende udbredte NyNaturfags indretningskoncept til grundskoler i hele landet. I løbet af årene 2013-2017 var Kata Fonden med NyNaturfag med i indretningen af 200 naturfagslokaler i Danmark.

Projektets 8 anbefalinger

Konceptet NyNaturfag består af en række principper for, hvordan man indretter et godt naturfagslokaler i grundskolen.

Lokalerne skal blandt andet have en stor spændvidde, hvilket skal muliggøre at eleverne kan arbejde på forskellige måder. Der skal for eksempel både være mulighed for at koncentrere sig i larm og koncentrere sig i stilhed. Der skal også være mulighed for at eleverne kan udforske naturfaglige fænomener med det blotte øje, kroppen og sanserne.

Du kan læse mere om projektet og principperne for indretning på Højer Møblers hjemmeside.

Donorer

NyNaturfag er realiseret med midler fra Bitten & Mads Clausens Fond samt fra Fremstillingsindustrien – en del af DI.
Projektet NyNaturfag er afsluttet, og initiativet er overdraget til Højer Møbler.

Læs mere i projektets afsluttende rapport.

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179