Ni skoler deltager i nyt PBL-program

Den store interesse for projektbaseret læring har givet anledning til at opstarte et toårigt PBL-program. De første kursusdage er netop afviklet. 

Kursusopstart i Aalborg

Der er en livlig debat i kursuslokalet i Aalborg. Debatten handler om æg. For hvordan redder man et æg fra at gå i stykker, når man kaster det? Det er projektbaseret læring i praksis, som er omdrejningspunktet for PBL-programmet, der har otte kommuner i hele Danmark med.

“Vi har oplevet en stor interesse i LEAPS fra mange kommuner, og på den baggrund har vi afholdt to møder, hvor interesserede kommuner har kunnet høre om PBL-programmet og tilmelde sig”, siger Kim Bondesen Nielsen, der er projektleder i Kata Fonden og underviser i PBL.

“Formålet med programmet er at undervise en håndfuld lærere fra hver deltagende skole i projektbaseret læring. De lærere skal så undervise deres kolleger efterfølgende”, forklarer Kim.

Det toårige program består af i alt fire kursusdage, hvor lærere på tværs af skoler mødes og bliver undervist af projektledere i Kata Fonden. Den resterende undervisning, sparring og opfølgning foregår online.

“Vi har skabt en online platform, hvor vores kursister kan hente undervisningsmaterialer, sparre på tværs af skolerne og skrive direkte til os projektledere med spørgsmål og vejledning”, fortæller Kim.

“PBL-kurset veksler mellem praksis og teori. Her har man mulighed for at tage hul på planlægningen og hente inspiration på tværs af skolerne”, udtaler Stian Rasmussen, projektleder i Kata Fonden og PBL-underviser.

“PBL-programmet tager udgangspunkt i kernen af LEAPS, nemlig de 6 komponenter, der er det helt centrale i et projektbaseret læringsdesign”, fortæller Stian.

I kursuslokalet lyder der begejstring fra flere borde – der er fundet løsninger på æggeproblemet. De deltagende lærere har nu afprøvet problemløsning på egen krop, og er ét skridt nærmere undervisning i projektbaseret læring.

 

Baggrund

PBL-programmet er et toårigt program for otte kommuner med ni deltagende skoler, delt mellem Øst- og Vestdanmark. Der er 24 PBL-kursister på østholdet og 27 på vestholdet.  Programmet løber fra august 2020 – august 2022.

Der er i alt fire kursusgange på to år for kursisterne. Disse skal herefter undervise deres kolleger i projektbaseret læring. Al opfølgning og sparring imellem kursusgangene foregår online.

Skolerne forpligter sig på at lave otte projektforløb i løbet af to år, og det gælder alle årgange. Projekterne skal have en varighed af minimum en uge.

 

Vil du vide mere?

Læs artikel på Folkeskolen.dk (eksternt link)

Læs om projektbaseret læring (eksternt link)

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179