Mange måder at lære på

”Mange måder at lære på” var et stort forsknings- og udviklingsprojekt, som lagde grundlaget for de bedste vilkår for at drive undervisning og sikre optimal læring hos eleverne i folkeskolerne i Vejle Kommune. Et toårigt udviklings- og forskningsprojekt, som havde til formål at højne fagligheden og skabe bedre trivsel blandt både elever, pædagoger og lærere skal danne grundlaget.

Projektet blev afsluttet i 2011.

Optimal læring hos eleverne

Forsknings- og udviklingsprojektet ”Mange måder at lære på” havde til formål at give alle folkeskoler i Vejle de bedste vilkår for at drive undervisning og sikre optimal læring hos eleverne.

Alle folkeskoler i Vejle Kommune har i en periode været omdannet til ét stort forsøgscenter. I samarbejde med Kata Fondens forskningsenhed, Universe Research Lab, er i alt 35 skoler, 1.500 lærere og pædagoger, 120 ledere og 12.500 elever med i et toårigt udviklings- og forskningsprojekt, som har til formål at højne fagligheden og skabe bedre trivsel blandt både elever, pædagoger og lærere.

Metoder til at øge elevernes trivsel
Projektet hedder ”Mange måder at lære på” (i daglig tale forkortet til MMALP) og skal på sigt give alle folkeskoler i Vejle de bedste vilkår for at drive undervisning og sikre optimal læring hos eleverne. Det gøres blandt andet ved at kortlægge den enkelte skoles aktuelle styrker og behov, for derefter at arbejde mere fokuseret med konkrete udviklingsprojekter tilpasset den enkelte skole.

– Os bekendt er det første gang et skoleudviklingsprojekt af denne størrelse gennemføres i samarbejde med en gruppe forskere. Vi undersøger bl.a. sammenhænge mellem undervisningsvilkår, trivsel, faglighed, hvordan elever lærer bedst og hvordan de bedst kan understøttes i at tænke og handle originalt, forklarer Hans Henrik Knoop, psykolog og den faglige ansvarlige i MMALP-projektet.

Skolerne er selv med i udviklingsarbejdet
Skolerne er selv aktive i udviklingsarbejdet, for både kommunens skoleafdeling og projektets forskere er helt bevidste om at de virkelige ”eksperter” er praktikerne ude på skolerne. Det kommer blandt andet til udtryk ved at skolerne har arbejdet sideløbende med forskerne, og selv kortlagt deres styrker og behov på baggrund af deres egne svar i projektets midtvejsundersøgelse.

– Lærere, skoleledere og pædagoger har, ud fra deres egne og elevernes svar, selv været med til at fortolke resultaterne af undersøgelserne. Dét har givet ejerskab, og de har med egne ord kunnet formulere, hvilke styrker og udviklingsmuligheder, der er brug for på den enkelte skole, fortæller Hans Henrik Knoop.

Skoleleder på Petersmindeskolen i Vejle og skoleleder-repræsentant i projektets styregruppe, Jens Jørgen Christensen, supplerer:

Det skal være slut med at gætte og tro
– Det skal være slut med kun at gætte og tro. Der har altid været udvikling i skolerne, men samarbejdet med forskerne gør det langt mere fokuseret og forpligtende. Med resultaterne fra projektet vil vi med større sikkerhed kunne fokusere på de indsatsområder den enkelte skole har brug for, fortæller Jens Jørgen Christensen, der netop på sin skole har et udviklingsprojekt i gang, der handler om at undervisningen i højere grad skal aktivere eleverne. Det sikrer større fagligt udbytte, hurtigere sprogudvikling og ikke mindst øget selvværd.

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179