LEAPS

LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science.

LEAPS er et initiativ, som omstiller folkeskoler til undervisning efter de pædagogiske principper bag projektbaseret læring. Det kræver en omstilling på alle skolens niveauer, fra praksis med eleverne, over ledelsens strategi og prioritering til forvaltning af ressourcer. Derfor betegnes initiativet som et helskoleinitiativ.

Læs uddybende artikler om både teori og praksis på LEAPS’ hjemmeside.

Udgangspunkt i praksis

LEAPS er et helskoleprojekt, som omstiller folkeskoler til undervisning efter de pædagogiske principper bag projektbaseret læring.
Konkret er LEAPS en undervisningsform, der tager afsæt i autentiske problemstillinger, og med kreativt og innovativt fokus integrerer alle (relevante) fag samt STEM-fagene; Science, Teknologi, Engineering og Matematik, i hvert undervisningsforløb, som typisk varer 6-8 uger. Alle forløb afsluttes med en fremvisning for et autentisk publikum, og omdrejningspunktet er elevernes produkter, som er den røde tråd igennem forløbet. Derved aktiveres kreativiteten, og det praktiske arbejde er med til at skabe behovet for konkret viden.

Omstilling til LEAPS-skole er et forløb på i alt 5-10 år. Kata Fonden arbejder tæt sammen med LEAPS-skolerne under hele omstillingsprocessen. Dels med uddannelse af personale, dels med fokus på udvikling og fastholdelse af en 5-års skoleplan og løbende integration af værktøjer og metoder der kan faciltiere omstillingen. Forløbets tætte samarbejde mellem skole og Kata Fondens team gør, at omstillingen til LEAPS sker i et naturligt tempo, som sikrer et minimum af uro hos både personale, elever og forældre.

Under hele forløbet arbejdes med værktøjer udviklet af Kata Fonden, der bygger på erfaringer og evidens fra projektbaseret læring.
Disse værktøjer stilles frit til rådighed for skolerne på den digitale platform LEAPS PRO. På LEAPS PRO findes også kursusmaterialer, andre relevante materialer og nyheder, samt forum for videndeling LEAPS-skolerne imellem.

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179