Læringsinitiativer

NyNaturfag

Med projektet NyNaturfag, vil Kata Fonden udbrede kendskabet til, hvordan man indretter gode naturfagslokaler. Erfaringer viser at man ved at ændre de fysiske rammer for naturfagsundervisningen kan gøre elevernes interesse for faget større.

Læs mere her...

KLOG PÅ NATURFAG

Klog på Naturfag skal være med til at udvikle naturfagskompetencerne i den danske grundskole.
Undersøgelser viser at dygtige og professionelle lærere er den enkeltfaktor, der har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Især tre lærerkompetencer har betydning for elevernes udbytte: Lærerens evne til at formidle et fagligt stof, evnen til at lede undervisningen og evnen til at motivere eleverne til at lære.

Læs mere her...

BLIVKLOG.DK

Ligesom der er teorier om rumfart, som gør det muligt at rejse til månen, har vi i dag teorier, metoder og redskaber, der gør det muligt at lære og arbejde på måder, så vi både er mere effektive og mere kreative.

Læs mere her...

KEMI FOR DE YNGSTE

Kata Fonden har lanceret et undervisningsmateriale, som er målrettet naturfagslærere. Materialet har særligt fokus på praktiske kemiforsøg til de yngste.

Læs mere her...

Guides til virksomhedsbesøg

Kata Fonden udviklede i 2012 sammen med fagfolk, guides til det gode virksomhedsbesøg til både lærere og virksomheder. Formålet var at skabe mere læringsværdig når skoler besøger virksomheder.

Læs mere her...

FREMTIDENS NATURFAGSLOKALE

Nyere evalueringer peger på, at danske elevers interesse for naturfag daler gennem skoletiden.

Med projektet Fremtidens Undervisningsfacilitet demonstrerer Kata Fonden, hvordan vi nyindretter de danske naturfagslokaler, så glæden ved naturfagene stiger og fagligheden styrkes.

Læs mere her...

OVERVÅGNINGENS DILEMMA

Projektet har resulteret i et undervisningsforløb målrettet 8. – 10. klasse + gymnasiale uddannelser. Det nye undervisningsforløb åbner de unges øjne op for hvad naturvidenskab også er. Eleverne skal bl.a. tage stilling til at de efterlader sig spor, hver eneste gang de er på internettet eller taler i mobiltelefon.

Læs mere her...

UNIVERSE RESEARCH LAB

Universe Research Lab var et forskningsinitiativ i Kata Fonden, dengang kaldet Universe Fonden, der varede fra 2007 til 2011. Universe Research Lab forskede i undervisning, læring og kreativitet inden for positiv psykologi. I projekterne blev teori og praksis kombineret ved at lade forskere og praktikere arbejde sammen.

Læs mere her...

FORPROJEKT: SKOLEN I VIDENSSAMFUNDET

Kata Fonden ønsker med projektet Fremtidens Læringsfacilitet at undersøge, hvordan vi kan gentænke grundskolen, så læringen kan finde sted i omgivelser, der giver størst mening og værdi for skolens brugere og samfundet i bredeste forstand. Projektet vil udfordre den traditionelle måde at tænke skole på, og komme med konkrete bud på, hvordan man kan bringe skolen ud i samfundet og samfundet ind i skolen. 

Læs mere her...

MANGE MÅDER AT LÆRE PÅ

Forsknings- og udviklingsprojektet ”Mange måder at lære på” skal give alle folkeskoler i Vejle de bedste vilkår for at drive undervisning og sikre optimal læring hos eleverne.

Et toårigt udviklings- og forskningsprojekt, som har til formål at højne fagligheden og skabe bedre trivsel blandt både elever, pædagoger og lærere skal danne grundlaget.

Læs mere her...

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179