KLOG PÅ NATURFAG

Klog på Naturfag havde som fokus at understøtte udviklingen af naturfagskompetencerne i den danske folkeskole. Via en digital platform med teori og praktiske opgaver til lærerne, som kan gennemføres i den daglige undervisning, kan Klog på Naturfag hjælpe naturfagslærere til at implementere veldokumenterede naturfagsmetoder i deres undervisning.

Kata Fonden udviklede Klog på Naturfag fra 2013 til 2017, og det er nu ført videre af Clio Online på Klogpaanaturfag.

Baggrund

Undersøgelser viser, at dygtige og professionelle lærere er den enkeltfaktor, der har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen (John Hattie).
Især tre lærerkompetencer har betydning for elevernes udbytte: Lærerens evne til at formidle et fagligt stof, evnen til at lede undervisningen og evnen til at motivere eleverne til at lære.

 

Mangel på naturfagslærere

Udfordringerne, der lagde grund til Klog på Naturfags fokus på kompetenceløft til naturfagslærere var følgende:

 • Kun 30 procent af de lærere, der underviser i natur/teknik 1.-6. klasse (nuværende natur/teknologi) er uddannet til at undervise i faget (UVM, 2009).
 • Mange lærere gik på pension i disse år, og der uddannes ikke et tilsvarende antal nye lærere (UVM, Lærerprognose, UNI•C Statistik & Analyse, 20. august 2007).
 • På læreruddannelsen valgte kun ca. 7 procent af en årgang et naturfagligt linjefag. Sammenholdt med en gennemsnitlig frafaldsprocent på læreruddannelserne på 39, medfører det meget små årgange af naturfagslærere.
 • Der er sket årtiers forsømmelse af naturfagslærernes kompetenceudvikling (ifølge et udvalg under Undervisningsministeriet, 2006)

 

Lærerne oplever selv mangler

I en undersøgelse af natur/tekniklærernes (1.-6. klasse) eget perspektiv viser det sig at lærerne selv oplever at have en mangelfuld uddannelsesmæssig baggrund. Mange lærere mangler ganske enkelt metoder til naturfagsundervisningen.

Løsning: Klog på Naturfag

Et nyt opkvalificeringsprogram baseret på e-learning.
Med afsæt i ovenstående problemstillinger udformede Kata Fonden en væsentlig mulighed til opkvalificering af den eksisterende lærerstabs naturfaglige undervisningskompetencer.

Denne mulighed består af et særligt fleksibelt og e-læringsbaseret opkvalificeringsprogram, Klog på Naturfag, som primært er målrettet de naturfagslærere, som ikke er linjefagsuddannet i faget. Opkvalificeringsprogrammet udbydes gratis og tager højde for de særlige kompetencebehov, der ses hos netop denne målgruppe. Samarbejde i naturfagsteamet vægtes højt i de tilhørende øvelser og konkrete metoder, der afprøves i praksis, så den gensidige sparring kan styrke den samlede kompetenceudvikling på den enkelte skole.

Lærerens udbytte af løsningen

Lærerne får mulighed for at tilegne sig:

 • nye værktøjer til planlægning af naturfaglige undervisningsforløb
 • viden om de nyeste metoder i naturfaglig undervisning
 • praktisk erfaring med grundlæggende metoder i naturfagene
 • ny viden og inspiration til hvordan det naturfaglige miljø på skolen kan udvikles

 

Vi vil sikre en høj grad af transfer

Klog på Naturfag har fokus på at:

 • både indhold og form på løsningen er målrettet den daglige undervisning
 • læreren skal hjælpes til at overføre det lærte til praksis
 • løsningen tager udgangspunkt i lærerens forudsætninger og følger op på de definerede læringsmål.

Projektet blev støtte af Undervisningsministeriet, Fremstillingsindustrien - en del af DI samt Bitten & Mads Clausens Fond.

Projektet Klog på Naturfag er afsluttet og overdraget til Clio Online. Læs den afsluttende rapport for uddybende information og opnåede mål, og se mere på Klogpaanaturfag.

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179