Kvaglundskolens opstart med LEAPS, TV2Syd

8. oktober 2017

Lærerne på Signaturskolen afdeling Kvaglund forbereder sig lige nu på, at hverdagene på skolen forandres efter sommerferien 2018. Her går eleverne i 1., 4. og 7. klasserne ind til en helt ny skoledag, hvor den klassiske timeopdelte undervisning er erstattet af projektbaseret læring og tværfaglighed. Hele skoleåret rundt. 

– Det kommer til at blive en stor omvæltning for lærerne og en rigtig stor omvæltning for eleverne, siger Daniel Hald, afdelingsleder på Signaturskolen afdeling Kvaglund til TV Syd. 

LEAPS projektet transformerer en række skoler, så al undervisning sker gennem projekter. Det betyder, at eleverne for eksempel skal lære dansk, historie, matematik og fysik ved at bygge en båd, der rent faktisk kan sejle. 

Transformationen stiller høje krav til lærernes tværfaglighed, da de sikrer, at eleverne lærer de forskellige fag, selvom det klassiske timeskema er afløst af projekter, hvor fagene inddrages.

Video: TV Syd.

Bag LEAPS projektet står Kata Fonden. Målene med projektet er, at skabe engagement og motivere eleverne til at lære mere. Derudover skal naturfagene have en mere central plads. Den skemafrie skole er ikke et mål i sig selv, men et middel til at få flere glade, læringsmotiverede elever, der er klar til fremtidens udfordringer – også dem, vi ikke kender.

Signaturskolen afdeling Kvaglund i Esbjerg er den anden skole i LEAPS projektet. Flere skoler rundt om i landet er på vej.