KEMI FOR DE YNGSTE

Kata Fonden lancerede i 2010 en håndfuld kemiforløb til de yngste klasser. Der er basal kemi, som kan engagere de helt små elever i konkrete forsøg og give dem mulighed for at forundres og udforske hverdagen omkring dem.

Simple forsøg, som kan være en håndsrækning til læreren for at integrere laboratoriearbejde fra de helt små klasser, og træne den undersøgende og nysgerrige tilgang til naturfagene.

Kemi i natur/teknologi

I 1994 blev faget natur/teknik fra 1. til og med 6. klasse et integreret naturfag, der samler de klassiske naturfaglige fagområder: Biologi, fysik, geografi og kemi. Det nye naturfag blev beskrevet som et praktisk, undersøgende og eksperimenterende fag, hvor elevernes arbejde er det centrale.

Faget har haft en lidt omtumlet tilværelse, først og fremmest fordi der mangler uddannede naturfagslærere til at varetage undervisningen.

Der er i årenes løb udgivet meget forskelligt undervisningsmateriale til faget, men der har efter vores vurdering manglet materiale, der har fokus på kemi. Derfor har vi i Kata Fonden udviklet fem undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i kemi.

Forløbene er udviklet af en række naturfagsildsjæle, der alle er naturfagslærere.

Forløbene er udviklet med støtte fra Haldor Topsøe a/s.

Projektet blev afsluttet i 2012, men de stadigt aktuelle forløb er fortsat tilgængelige og til fri brug for alle.

De 4 elementer

På jagt efter Grundstoffer

KEMI FOR DE YNGSTE

Madkemi

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179