Kata Fonden

Kata Fonden er en almennyttig projektfond. Fonden har fokus på at gennemføre initiativer, som giver Danmark ny viden om læring, undervisning, kreativitet og innovation.

Fonden er særligt opmærksom på, at denne viden skal omsættes til praksis for at give værdi til samfundet. Derfor er fondens nuværende initiativ, LEAPS, en storstilet indsats for at udvikle pædagogikken på 4 folkeskoler til engagerende projektbaseret læring.

Læs mere om LEAPS.

Fokus; Læring og innovation

Kata Fonden blev etableret i 2006 som en almennyttig fond med det formål at fremme ny viden om læring, og har fortsat fokus på læring og innovation, herunder særligt børns engagement i skolen generelt og i naturfag i særdeleshed.

Forskning viser, at engagerende undervisning med tæt integration af naturfag øger elevernes engagement og innovative kompetencer, ligesom det er med til at styrke Deeper Learning-kompetencerne. Alt sammen kompetencer, der er stort fokus på i samfundet generelt, bl.a. begrundet i arbejdsmarkedets løbende udvikling.

 

Udgangspunkt i praksis

Kata Fondens projekter tager udgangspunkt i praktikernes behov. Derfor har fonden fokus på tæt samarbejde med praktikere, ligesom der inddrages relevante internationale specialister, så det enkelte projekts teori og praksis bliver dækket bedst muligt med efterfølgende størst muligt resultat og udvikling for praktikere.

For at fondens projekter når ud til praktikere, har fonden et ansvar for at sprede resultaterne af initiativerne. Dette gøres via et tæt samarbejde med netop praktikere, via publicering af resultater på både hjemmesider, i nyhedsbreve, årsskrifter, samt afholdelse af seminarer landet over.

Kata Fonden oplever et stærkt samarbejde med praktikere, som er et væsentligt grundlag for initiativernes gode resultater.

 

Finansiering

Kata Fonden fungerer som en projektfond, hvilket betyder at projekterne udvikles og drives af fonden, men finansieres via donationer fra øvrige fonde, virksomheder og offentlige institutioner. Kata Fonden deler således ikke selv penge ud, men modtager en årlig grundbevilling fra Bitten og Mads Clausens Fond, der dækker samtlige projekters overheadomkostninger. Donationer anvendes udelukkende til at realisere projekter.

Kata Fonden er en uafhængig juridisk enhed, som er dedikeret til at opfylde sit formål om at fremme læring og innovation i det danske samfund.

Aktuelt driver Kata Fonden LEAPS-initiativet, der realiseres med støtte fra Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Villum Fonden, Fremstillingsindustrien samt Bitten & Mads Clausens Fond.
Samlet set har Kata Fonden siden 2006 modtaget over 80 millioner kroner til at udvikle og drive projekter.

Fonden har i øjeblikket ti ansatte, herunder udviklere, ledere, ph.d’ere og formidlere, der i et tæt samarbejde sikrer den nødvendige tværfaglige tilgang i vores arbejde.

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179