Baggrunden

Jørgen Mads Clausen, søn af Danfoss’ grundlægger samt hans kone Anette Clausen havde en drøm. I 2000 tog de et stort skridt hen imod en opfyldelse af denne drøm.

Drømmen var at skabe en oplevelsespark, som kunne skabe interesse for naturvidenskab hos både børn og voksne. På verdensudstillingen EXPO i Hannover indkøbtes ’Den Blå Kube’, som senere er blevet et vartegn for oplevelsesparken Universe. Universe blev indviet i 2005.

Sammen med parken fulgte også en øget lyst til at vide mere om læring. Hvordan kan engagement og nysgerrighed skabes og fastholdes. Det førte til et samarbejde med professor Howard Gardner fra Harvard University, og hermed var kimen til Universe Fonden lagt.

Etablering af Universe Fonden

Kata Fonden blev etableret i 2006, under navnet Universe Fonden,
som en almennyttig fond med det formål at fremme ny viden om læring.

Fondens intention er, at fondens udviklingsprojekter skal have rod i
den nyeste internationale viden og have et nationalt sigte, samt at
projekterne skal finansieres bredt af øvrige danske fonde samt af private
og offentlige institutioner.

I dag er Kata Fonden uafhængig af Universe og samarbejder med
oplevelsesparken på lige fod med andre læringsmiljøer i Danmark.

Universe Research Lab

Universe Research Lab var et forskningsinitiativ i Universe Fonden, der kørte fra 2007 – 2011.

Universe Research Lab blev ledet af psykolog Hans Henrik Knoop, og realiseret med en femårig bevilling
fra Nordea Fonden og Bitten og Mads Clausens Fond.

I dag er den forskning, der blev skabt i Universe Research Lab, en central del af den samlede viden, der
ligger til grund for Kata Fondens nuværende projekter og fremtidige virke.

På billedet ses daværende Undervisningsminister Bertel Haarder til lanceringen af Overvågningens Dilemma,
om brug af ny teknologi i undervisningen. Dette var et af Universe Research Labs projekter.

Navneskifte - fra Universe til Kata

Gennem flere år var der grundige overvejelser om at skifte navn, dels for at undgå forveksling med oplevelsesparken Universe, dels for at få et navn, som bedre udtrykker fondens arbejde.

Kata Fonden udvikler projekter, som fungerer som en katalysator for læring. Derfor skiftede fonden per 1. februar 2015 navn til Kata Fonden – Katalysator for læring. Det nye navn er valgt fordi det udtrykker fondens rolle som igangsætter af nye læringsinitiativer. Fondens fokus er uændret.

Fonden har fortsat samme formål, ledelse og bestyrelse.

Fra mange projekter til ét initiativ

I fondens første 10 leveår gennemførtes mange forskellige projekter,
dog alle med fælles fokus; nemlig at bibringe viden om læring.

Disse projekter har tilsammen givet den viden og ballast der ligger
til grund for fondens nuværende store initiativ, LEAPS.

LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter
med fokus på Science, og er et initiativ, som omstiller folkeskoler til
undervisning efter de pædagogiske principper bag projektbaseret læring.

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179