Guides til virksomhedsbesøg

Kata Fonden lancerede i 2012 guider til det gode virksomhedsbesøg til både lærere og virksomheder. Formålet var at skabe mere læringsværdig når skoler besøger virksomheder.

Begge guides findes i både en kort og en lang version, så man både kan få det hurtige overblik og derefter gå i dybden omkring detaljerne.

Øget læringsudbytte og færre udfordringer

Virksomhedsbesøg er en oplevelse som kan give læring relevans og give eleverne engagement. Der kan dog være udfordringer forbundet med virksomhedsbesøg, og det er disse udfordringer, som disse guides forsøger at mindske.

Kata Fonden nedsatte en arbejdsgruppe bestående af lærere og repræsentanter fra industrien. Denne arbejdsgruppe identificerede i fællesskab de mest almindelige udfordringer forbundet med som lærer at være på virksomhedsbesøg og som virksomhed at tage imod skoleklasse på besøg.
På baggrund af dette og sammenholdt med forskning, blev de to guides til hhv læreren og til virksomheden udarbejdet.

Projektet er udviklet med støtte fra Haldor Topsøe a/s.

Projektet blev afsluttet i 2012, men guides er fortsat tilgængelige og til fri brug for alle.

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179