Fremtidens Undervisningsfacilitet

Nyere evalueringer peger på, at danske elevers interesse for naturfag daler gennem skoletiden.
Med projektet Fremtidens Undervisningsfacilitet har Kata Fonden demonstreret, hvordan nyindretning af de danske naturfagslokaler kan øge glæden ved naturfagene og styrke fagligheden.

Projektet blev afsluttet i 2012 og videreført i projektet NyNaturfag.

Ny naturfagsfacilitet

Det nye koncept for indretning af naturfagslokaler er i projektet blevet valideret gennem en praktisk afprøvning, hvor en gammel lade er blevet ombygget til en naturfagsfacilitet, der giver mulighed for at skabe et læringsmiljø, som har positiv indflydelse på elevernes flow, engagement og trivsel – og dermed læring.
Den nye bygning fungerer som ramme, når en række forskellige skoler fra landet besøger stedet for at afprøve og lade sig inspirere af, hvordan undervisningen i naturfag også kan være.

Faciliteten er desuden et udstillingssted for skoleledere, skoleforvaltninger og andre, der ønsker inspiration og vejledning til, hvordan de skaber større glæde og interesse for naturfagene hjemme på deres egne skoler.
Naturfagsbygningen er målrettet elever fra 7. klassetrin, og ligger i et lejrskoleområde i tilknytning til den naturfaglige oplevelsespark, Universe.

En gruppe eksperter bestående af lærere, forskere og naturfagsformidlere har været tilknyttet projektet. I foråret 2012 har en række skoleklasser afprøve faciliteten, mens et hold af forskere har set på, hvilken betydning de nye rammer har for elevernes engagement og flow. De endelige resultater af følgeforskningen offentliggøres ved projektets endelige afslutning i oktober 2012.

 

Finansiering

Projektet blev realiseret med midler fra Egmont Fonden, Undervisningsministeriet, Danfoss Universe, Fabrikant Mads Clausens Fond og Sønderborg Kommune.

 

Sponsorer og rådgivning

  • 2+1 Idébureau (Arkitektur & koncept)
  • Loop Company (Design & koncept)
  • ST Skoleinventar (Inventar)
  • AJ Produkter (Stole og skamler)
  • Cisco Danmark (Trådløs infrastruktur)
  • C2IT (SkoleSkyen)
  • Hydro-Con (Elevator)
  • Progressive IT (Infrastruktur)
  • Søren Frederiksen (Undervisningsmidler)

For mere information, læs da den fulde rapport om projektet samt ark med anbefalinger til et godt naturfagslokale.

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179