Fremtidens skole, Skolen på Herredsåsen, TV ØST

1. november 2018

Indslag i TV ØST om Skolen på Herredsåsen