BlivKlog.dk

Blivklog.dk er et webbaseret opslagsværk udviklet af Kata Fonden. Det er designet til at give brugerne indsigt i de vigtigste områder inden for didaktik, læring og undervisning. Blivklog.dk er frit tilgængeligt online og giver konkrete forslag til hvordan man som underviser kan forny sin undervisning.

Kata Fonden udviklede Klog på Naturfag fra 2009 til 2015, og det er nu ført videre af Alinea på blivklog.dk.

Baggrunden

Der var gennem mange år en øget efterspørgsel efter nem adgang til ny inspiration og viden om forskellige undervisningsmetoder blandt danske folkeskolelærere. Samtidig viste flere analyser samme behov; nemlig behovet for mere viden om hvordan vi i praksis bruger det, vi allerede ved fra forskningen. Det kan fx være viden om hvilke metoder og redskaber, der gør det muligt at lære og arbejde på måder, så vi både bliver mere effektive og mere kreative.

Ifølge flere eksperter var det netop manglende viden, der kunne være med til at spænde ben for de optimale rammer for god læring, og derved motivation og glæde ved at gå i skole hos eleverne.

Didaktik, læring og undervisning

Blivklog.dk er Kata Fondens bud på er et digitalt opslagsværk med nem adgang til nyeste viden inden for didaktik, læring og undervisning.
Med denne platform ønsker vi at inspirere lærerne og introducere dem til forskningsbaserede værktøjer, der ikke blot øger sandsynligheden for god undervisning, men også for øget trivsel for både elever og lærere.
Med øget fokus på tidens tendenser, nyeste forskning og skoleprojekter, der gør en forskel, får lærere og skoleledere et bredere fundament ift. elever og den daglige praksis, hvilket kan være med til at sikre en fortsat udvikling og kvalificering af folkeskolen. 

Historien bag blivklog.dk

Bliklog.dk blev udviklet og lanceret af Kata Fonden i 2009. Hans Henrik Knoop, lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet, var ved lanceringen hovedarkitekten bag blivklog.dk.
Kata Fonden videreudviklede blivklog.dk frem til 2015, hvor projektet blev overdraget til forlaget Alinea, som har overtaget ansvaret og dermed forpligtet sig til at drive og videreudvikle sitet.

Læs mere på på blivklog.dk.

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179