Afsluttede projekter

Fonden definerer et succesfuldt initiativ som et, hvor initiativets resultater afspejles i en synlig og målbar forandring af praksis.

Aftagere for fondes initiativer fortæller, at fonden skaber nye platforme for løsning af en række vigtige beslutninger – i både skole og erhvervsliv.
Dette er også i høj grad tilfældet i fondens igangværende LEAPS-initiativ, som er en helskoleforandring på 4 pilotskoler i Danmark.

Læringsinitiativer

Kata Fonden har gennem tiden haft mange projekter med det formål at øge danske skoleelevers nysgerrighed og engagement i læring generelt og i sciencefagene i særdeleshed. Alle projekter har indeholdt et tæt samarbejde med praktikerne omkring børnene, så resultaterne kan anvendes direkte i den daglige undervisning.

Læs mere...

Innovationsinitiativer

Kata-Fonden havde i en årrække fra 2007 – 2015 et indsatsområde med fokus på at støtte mindre danske virksomheder til vækst på det Asiatiske marked.

Læs mere...

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179