Altruisme i skolen

Når elever hjælper hinanden, øges trivslen og glæden ved at gå i skole. Det viser ny rapport.

Hvilken betydning har det for elevernes skoleglæde og faglighed, at de andre elever er hjælpsomme i timerne og er gode kammerater i frikvartererne? Kata Fondens altruismeprojekt viser hvor stor betydning gode kammeratskaber har for både trivslen og læringen, og bygger på interviews, feltarbejde og besvarelser fra cirka 500 elever i 0.-2. klasse.

Projektet skal bidrage til at fremme skoleelevers vilkår og trivsel, for eksempel ved at eleverne lærer at træde til, hvis en skolekammerat bliver mobbet, falder og slår sig eller hvis matematikopgaverne er for svære. Det viser sig nemlig, at man sagtens kan få eleverne til at udvise større hjælpsomhed, hvis skolens voksne giver eleverne konkrete redskaber til at gøre det.

Projektet viser også, at hjælpsomhed har stor betydning for skoleglæden, og at eleverne selv oplever, at de lærer mere.

Undersøgelsen er gennemført i to typer indskolinger: Aldersblandede indskolinger (hold med elever i forskellige aldre) og aldersopdelte indskolinger (klasser) på fire skoler i Vejle. Undersøgelsen viser blandt andet at eleverne er mere hjælpsomme på skoler med aldersblandet undervisning.

Projektet er afsluttet i april 2011.

klassekammerater IIII.jpg

Projektet viser, at man sagtens kan få eleverne til at udvise større hjælpsomhed, hvis skolens voksne giver eleverne konkrete redskaber til at gøre det.

Eleverne får selv noget ud af at hjælpe Læs mere om hvordan du arbejder med altruisme i klasseværelset
Læs kort resumé Download kort resumé
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg