Om fonden

Kata Fonden udvikler og driver projekter, der skal fremme læring og innovation i det danske samfund. Fonden har et særligt fokus på fremme børns engagement i skolen generelt og i naturfag i særdeleshed.

 

Kata Fonden blev etableret i 2006 som en almennyttig fond med det formål at fremme ny viden om læring.

Kata Fonden fungerer som en projektfond, hvilket vil sige, at projekterne udvikles og drives af fonden, men finansieres via donationer fra øvrige fonde, virksomheder og offentlige institutioner. Kata Fonden deler således ikke selv penge ud, men modtager en årlig grundbevilling fra Bitten og Mads Clausens Fond, der dækker samtlige projekters overheadomkostninger. Donationer anvendes udelukkende til at realisere projekter.

Kata Fonden er uafhængig enhed, som juridisk, geografisk og organisatorisk er adskilt fra både Danfoss, Universe samt Bitten og Mads Clausens Fond.

Kata Fonden driver aktuelt fire store projekter, der realiseres med støtte fra Novo Nordisk Fonden, Industriens Fond, Lundbeckfonden, Villum Fonden, Fremstillingsindustrien samt Bitten og Mads Clausens Fond. Samlet set har Kata Fonden siden 2006 modtaget over 80 millioner kroner til at udvikle og drive projekter.

Fonden har i øjeblikket 10 fastansatte, herunder udviklere, ledere, ph.d'ere, og formidlere, der i et tæt samarbejde sikrer den nødvendige tværfaglig tilgang i vores forskellige projekter.

FAKTA OM KATA FONDEN

Formål: Kata Fonden er en almennyttig fond med det formål at fremme ny viden om læring.

Metode: Kata Fonden fungerer som en projektfond, hvilket betyder at projekterne udvikles og drives af os, men finansieres af andre. Det er et grundvilkår i Kata Fondens projekter, at de skal være nyttige for samfundet, og at den viden, der skabes i projekterne, gøres tilgængelig for alle.

Finansiering: Kata Fonden er ikke en uddelende fond. Projekter finansieres via donationer fra øvrige fonde, virksomheder og offentlige institutioner. Vi deler således ikke selv penge ud, men modtager en årlig grundbevilling fra Bitten og Mads Clausens Fond, der dækker samtlige projekters overheadomkostninger. Samlet set har vi siden 2006 modtaget over 80 millioner kroner til at udvikle og drive projekter om læring.

Donorer: Kata Fonden har siden 2006 modtaget støtte fra blandt andre Nordea Fonden, Egmont Fonden, Industriens Fond, Villum Fonden, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, Fremstillingsindustrien - en del af DI, Karl Pedersen og Hustrus Industrifond, Haldor Topsøe a/s, Undervisningsministeriet samt Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

En uafhængig fond: Kata Fonden er en uafhængig enhed, som juridisk, geografisk og organisatorisk er adskilt fra både Danfoss, oplevelsesparken Universe samt Bitten og Mads Clausens Fond.

Fondens årsskrift Læs årsskrift
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg