Evalueringen viser

I naturfagshuset har vi afprøvet indretnings-konceptet med elever fra 7., 8. og 9. klasse, som er blevet undervist i de nye omgivelser af deres egen lærer. Vi ville undersøge hvordan den nye indretning havde betydning for elevernes engagement og resultaterne var positive.

LE Fuf6.jpg

Hvad er resultaterne af evalueringen?

Resultaterne af undersøgelserne viser i hovedtræk at eleverne under forsøgsundervisningen oplevede at de var i flow, at de glemte tiden og at de havde nemt ved at koncentrere sig.

Hvilken metode har vi brugt?

Metoden i evalueringen har været et såkaldt ’mixed methods-studie’, hvor forskere har observeret undervisningen med fokus på flow, gennemført spørgeskemaundersøgelser med elever samt gennemført interviews og fokusgruppeinterviews med både lærere og elever.

FLOW

Flow betegner den mentale tilstand, som en person befinder sig i, når vedkommende er fuldstændigt engageret og opslugt af en aktivitet. Flowtilstanden er optimal for læringssituationer på grund af den koncentration, fokusering og fordybelse, der er en del af det at være i flow.

Muligheden for at komme i flow var et væsentligt opmærksom-hedspunkt i afprøvningen, og evalueringen viste at eleverne oplevede en tilstand af flow. De fortalte blandt andet at de glemte tid og sted, hvilket er et af de mest genkendelige karakteristika ved flowoplevelsen.

I projektet konkluderer vi altså, at en indretning efter det nye indretningskoncept kan påvirke måden, der undervises på i rummet, dette på en måde hvor eleverne oplever større engagement og en tilstand af flow. Med andre ord kan en nyindretning eller ombygning skabe flere muligheder for læring.

Spændvidde

Rummets spændvidde med mange forskellige arbejdsstationer og zoner gør det muligt for eleverne at arbejde mere tværfagligt og at differentiere undervisningen, ligesom den tilgodeser elevernes forskellige læringsstile og individuelle behov.

En sådan undervisningsform tilskynder eleverne til at tage mere ansvar. Læreren træder i baggrunden og påtager sig i højere grad en vejlederrolle. Rumindretningen lægger således op til ændrede undervisningsformer, hvilket påvirker mulighederne for, at eleverne kommer i flow.

Undervisningen skal fortsat være veltilrettelagt, og der skal stadig gode lærere til at få undervisningen til at lykkes, men ved at ændre på rummets indretning, som det er realiseret i projektets prototype, viser forskningen altså, at der skabes nye muligheder, som befordrer elevernes læring.

Evaluering af forsøgsundervisningen

Citater og uddrag af rapporten

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg