CASE: Strandby - med få greb blev der skabt et helt nyt lokale

I Strandby i Vesthimmerland har man valgt at indrette efter NyNaturfags indretningsprin-cipperne, for at kunne tilbyde en mere eksperimenterende og elevinddragende undervisning.

Se filmen om Strandby projektet, hvor lærere og elever fortæller om deres nye rum. Vi har produceret i alt fire film, der fortæller om projektet på skolen. Se de andre nedenfor.

Ikke alene trængte de fysiske rammer til at blive gjort mere tidssvarende, da lokalerne ikke har været renoveret siden 70’erne. Skolen ønskede også at skabe nogle anderledes rammer for undervisningen.

Ombygningen er sket som led i det landsdækkende projekt ”NyNaturfag”, udviklet og ledet af Kata Fonden, der har som mål at få landets skoler til at indrette deres naturfagslokaler efter et koncept, som understøtter en mere eksperimenterende og nutidig undervisningsform, der muliggør, at man også i naturfagene kan vælge mellem mange måder at lære på.

Strandby Skoles lærere, håndværkere samt kommunens arkitekt har igennem foråret 2014 været gennem et længere udviklingsforløb, hvor de sammen har fundet frem til den nye indretning, der tager afsæt i projektets principper. Skolen har fået rådgivning af Kata Fonden, som har forskningsmæssig erfaring med, hvordan de fysiske rammer kan øge elevernes udbytte af undervisningen.

Her fortæller projektleder, lærere og elever fortæller om, hvordan de udviklede deres nye naturfagsrum på skolen. Med projektet, og erfaringerne fra Strandby Skole, vil Kata Fonden udbrede kendskabet til, hvordan vi indretter spændende og elevengagerende naturfaglige rum.

Væk fra den klassiske frontalundervisning

Det handler om at indrette rum, der skubber undervisningen væk fra den klassiske frontalundervisning, hvor lærerne står ved tavlen og taler til eleverne, over til en undervisningsform, som aktiverer eleverne og give dem flere muligheder for hands-on oplevelser, der bidrager til en fundamental og oprigtig interesse for faget.

Som led i projektet, har en skoleforsker fra Aalborg Universitet observeret naturfagsundervisningen inden ombygningen, ligesom hun har besøgt skolen flere gange i løbet af efteråret 14 og foråret 15, for at se på, hvordan de nye fysiske rammer har ændret på måden lærerne underviser på.


Her fortæller projektets forsker, Kathrin Otrel-Cass, om hvad der skete med undervisningen, da vi ændrede de fysiske rammer.

Om Kata Fondens deltagelse i projektet

Kata Fonden hjælper Strandby Skole med rådgivning i forbindelse med nyindretningen af skolens naturfagslokale. Fonden evaluerer effekten ved hjælp af videobaserede klasserumsobservationer samt interviews med lærerne og udvalgte elever. Projektet er støttet af Obel Fonden. Kata Fonden er en almennyttig fond, der har til formål at fremme ny viden om læring.

Fakta om renoveringen i Strandby

  • Strandby Skole udvider, indretter og renoverer for cirka 220.000 kroner
  • De nye lokaler rummer i alt cirka 120 kvadratmeter
  • De fleste af de gamle møbler er genbrugt og bygget om
  • Det nye lokale har bl.a. et byggeværksted og et ”sjaskekar” til eksperimenter med vand, jord og dyr.
  • Projektgruppen har været igennem projektets særlige metode for udvikling af naturfagslokaler, som består af fire faser: 1) forberedelse, 2) behovsafdækning 3) idéudvikling og 4) indretning.

De nye rum

Download rapport om projektet på Strandby Skole

N/T lokalet på Strandby Skole

Evaluering af projektet Strandby Skole
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg