Viden + inspiration

Med projektet NyNaturfag ønsker vi at øge elevinteressen for naturfagene i grundskolen, ved at bidrage til en forbedring af naturfagsundervisningens rammer plus naturfagslærernes vilkår for at skabe god, spændende og involverende undervisning.

LE Fuf8.jpg

”Vi har set store potentialer for både bedre undervisningsformer, mere produktive lærer-roller, mere konstruktive elevroller, bedre forudsætninger for flow og flere muligheder for læring”. Frans Ørsted Andersen, flowforsker og leder af forsøgs-undervisningens evaluering.

Nye veje til større engagement

Selvom universiteterne de senere år har oplevet en stigning i søgningen til de klassiske naturfaglige uddannelser, klarer eleverne i grundskolens afgangsklasser sig internationalt set kun gennemsnitligt i naturfagene.

Meget tyder på at vi på grundskoleniveau skal finde nye løsninger til at skabe bedre læring og større engagement i naturfagene.

Indretningen påvirker

Aktuel forskningsviden peger på, at der er et samspil mellem skolens bygninger og elevernes læring og trivsel.

Naturfagslokalernes indretning påvirker undervisningens form, lærerens og elevernes rolle og derigennem elevernes engagement og interesse i naturfagene (Kirkeby, 2006).

NyNaturfag indretningskonceptet skal understøtte en udforskende og eksperimenterende naturfaglig læring og gøre det muligt for eleverne - også i naturfagene - at vælge mellem mange måder at lære på.

På disse sider kan du få indsigt i NyNaturfag indretningskonceptet og forhåbentlig blive klogere på hvad der skal til for at I på jeres skole eller i jeres kommune får mere fokus på rammernes betydning for kvaliteten af naturfagsundervisningen.

Hør formidler Georg Nissen fortælle om projektets resultater og se en skoledag i den nye facilitet i denne film:

KONTAKT

Stian Rasmussen Projektleder, læring, NyNaturfag M. +45 29 66 44 74
sr@katafonden.dk
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg