En æra er afsluttet

Du kan nu læse en afsluttende rapporter for projekterne Klog på Naturfag og NyNaturfag, der begge blev afsluttet ved årsskiftet. Klog på Naturfag og NyNaturfag arbejdede begge med at understøtte naturfagene i den danske grundskole.

IMG_9233.JPG

Med NyNaturfag udbredte Kata Fonden kendskabet til, hvordan man indretter gode naturfagslokaler. Erfaringer viser, at man ved at ændre de fysiske rammer for naturfagsundervisningen, kan øge elevernes interesse for naturfagene.

Klog på Naturfag var et projekt, hvor Kata Fonden bidrog til en opkvalificering af den eksisterende lærerstabs naturfaglige undervisningskompetencer. Undersøgelser viser, at dygtige og professionelle lærere er den enkeltfaktor, der har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen.

NyNaturfag er overdraget til Højer Møbler, mens Clio Online har overtaget Klog på Naturfag. Begge projekter drives dermed videre.

Læs rapporterne her

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg